Košík je prázdný
0,00 Kč
Česky Slovensky

Category Navigation:

Rapan

Produkty Rapan pocházejí z ekologicky čistého prostředí západní Sibiře ze slaného jezera Ostrovnoje. Obsahují mnoho minerálů, vitamínů, přírodních hormonů, aminokyselin, stopových prvků.

Sirné bahnokambrické jíly jsou sedimenty, které začaly vznikat již před mnoha miliony let v období prvohor. Terapeutické vlastnosti bahna, jílů a soli jsou výrazně ovlivněny také činností mnoha místních mikroorganismů v extrémním prostředí západní Sibiře.
Z jezera se bahno, jíl i sůl sbírají během podzimu v říjnu a listopadu, kdy se povrch jezera zmenší a koncentrace soli v jezeře je nejvyšší. Tehdy dochází k přírodní krystalizaci a sedimentaci přirozeně čistých a velkých solných krystalů, které se sbírají jako první. Poté je na řadě černé bahno, modrý a žlutý jíl.
Sběr a těžba všech surovin se provádí ručně, aby nedošlo k narušení ekosystému jezera. Aby byly zachovány všechny přírodní vlastnosti bahna a jílů, ihned po těžbě procházejí všechny produkty, kromě soli, pouze trojí filtrací a jsou ošetřeny homogenizací. Poté jsou hermeticky nebo vakuově zabaleny. Všechno probíhá za studena bez chemických úprav, aby byly zachovány všechny přírodní složky i ve výsledném produktu.

Provedené výzkumy v Centru klinické a experimentální medicíny (SB RAMS) a Ústavu geologie, geofyziky a mineralogie v Rusku, prokázaly srovnávací spektrální analýzou, že u produktů Rapan je biologická aktivita až 5x vyšší, než u obdobných produktů z Mrtvého moře.

V Ruské balneoterapii má použití bahna, jílů a minerálních solí dlouhou tradici a jejich výborné terapeutické účinky jsou v praxi ověřeny v četných terapeutických centrech a lázních.

Vlastnosti produktů RAPAN

 • produkty jsou 100% přírodní
 • detoxikují na hluboké buněčné úrovni
 • výrazně zlepšují funkci krevního a lymfatického oběhu
 • zrychlují metabolické procesy a tím dochází k rychlejší regeneraci
 • podporují produkci lymfocytů, které mají významnou roli při zvyšování imunity
 • regnerují nervová vlákna a zklidňují nervový systém
 • obsahují aminokyseliny důležité pro tvorbu enzymů
 • podporují regeneraci kolagenu a hydratují pokožku
 • zlepšují zásobování tkání a svalů kyslíkem
 • působí protizánětlivě a analgeticky
 • mají výrazné antioxidační účinky
 • zpomalují stárnutí
Obrázek - Mezinárodní cena Laureata v olasti Profession - Life

Produkty RAPAN se používají jako podpůrný prostředek při řadě zdravotních potíží:

 • Kůže: lupénka, ekzémy, akné, celulitida...
 • Pohybový systém: artritida, osteoporóza, poruchy páteře...
 • Nervový systém: nespavost, úzkost, deprese, migrény, stres...
 • Močopohlavní systém: zánětlivé nemoci dělohy, prostaty...
 • Dýchací ústrojí: chronická bronchitida, astma, angína...
 • Poruchy zažívacího traktu: zánět žaludku, dvanáctníku, žlučníku...
Mezinárodní ocenění

Produktům Rapan byla v r.2008 udělena mezinárodní cena "Profession - Life". Toto ocenění se uděluje firmám, institucím nebo výrobkům, které se významně podílí na rozvoji lékařství a zdraví ve světě, vzhledem na životní prostředí.

Certifikát

Všechny produkty RAPAN jsou certifikované pro bezpečné užívání v zemích EU.


Jezero Ostrovnoje

Jezero se nachází v západní Sibiři 43 km severozápadně od resortu Krasnoozjorskij v oblasti Novosibirska.
Jezero nikdy nezamrzá a ještě nikdy nevyschlo. Výše vodní hladiny je dána výškou podzemních vod.
Jezero nemá žádný přítok a odtok.

 • vodní plocha: 11 933 000 m2
 • maximální šířka: 4700 m
 • maximální hloubka: 0,9 m
 • průměrná hloubka: 0,25 m
 • mineralizace jezerní vody: 68g/l
 • obsah chloridu sodného v jezerní vodě: 240g/l.

 

Odborný posudek a chemický rozbor vody z jezera Ostrovnoje

POSUDEK
kvality a balneologické hodnoty vody a dnových sedimentů
z jezera Ostrovnoje v Novosibirské oblasti

Posudek je vypracován na základě výsledků revizního průzkumu, provedeného Tomským výzkumným ústavem lázeňství a fyzioterapie (2004) na jezeře Ostrovnoje na objednávku správy sanatoria Krasnoozjorskij. Jezero Ostrovnoje se nachází 25 km na severovýchod od okresního města Krasnoozjorskoje v Novosibirské oblasti. Jezero není průtokové, má rozlohu 11,9 m2, maximální hloubka v centrální části vodní nádrže je 0,9 m, tloušťka vrstvy bahna 0,3 až 0,5 cm. Bilanční zásoby bahna čítají 986,6 tis. m3 (Středisko sociálně expertního inovačního sdružení v Novosibirsku, 1991). Jezerní voda má nažloutlou barvu, nemá vůni ani usazeniny, má slanou chuť. Podle výsledků rozboru vody je základní směs solí tvořena síranovými, chloridovými, hořčíkovými a sodnými sloučeninami, vodní prostředí má alkalickou reaktivitu.
Chemické složení jezerní vody má tento vzorec:
M 56-58 Cl (59-66) SO4 (32-40) / (Na + K) (79-80) Mg (19-20) pH (7,9-8,5)

V jezerní vodě byly zjištěny tyto balneologicky hodnotné prvky (mg/dm3): brom (2,5-32,5), kyselina boritá (17,7-23,2), kyselina metakřemičitá (4,5-12,3). Hodnocení kvality dnových sedimentů se provádělo podle metodických nařízení Ministerstva zdravotnictví „Kritéria hodnocení léčebného bahna při jeho průzkumu, využití a ochraně“ (Moskva, 1987). Vzorky bahna v oblasti provozního areálu mají černou a tmavě šedou barvu, homogenní konzistenci, jsou plastické a mají výrazný zápach sirovodíku. Vlhkost bahna je 22,46 až 48,15 %, popelnatost 82,8 až 88,7 %, objemová hmotnost 1,4 až 1,8 g/dm3, smyková pevnost 5763 až 9810 din/cm2. Znečištění minerálními částicemi o průměru 0,25 až 5 mm se nevyskytuje. Reakce prostředí bahna (pH 7,6-7,7), bahenního extraktu (pH 7,6-7,8) je slabě alkalická. Základní iontově-solné složení extraktu je síranchloridové hořčíkové-sodné.
Chemický vzorec směsi solí v extraktu:
M 129-161 Cl (61-70) SO4(29-37) / (Na + K) (79-92) Mg (7-20) pH (7,6-7,8)

V extraktu byly zjištěny tyto balneologicky hodnotné prvky (mg/dm3): brom (30-87), kyselina boritá (28,8-34,7), kyselina metakřemičitá (44,6-111,6). Krystalická kostra tuhé fáze bahna je zastoupena především silikátovou směsí (43,26 %), uhličitanem vápenatým (2,93 %) a uhličitanem hořečnatým (0,64 %). V hydrofilním koloidním komplexu je přítomen sulfid železnatý (FeS 0,224 až 0,371 % v mokrém bahně), oxid hlinitý (Al2O3 – 0,77 %), oxid železitý (Fe2O3 – 0,64 %), oxid sírový (SO3 – 2,03 %), obsah organických látek je 2,28 % v mokrém bahně, včetně uhlíku 1,32 %. Podle „Klasifikace minerálních vod a léčebného bahna za účelem jejich certifikace“ (metodické nařízení MZ RF č. 2000/34) bahno z jezera Ostrovnoje patří k středně sulfidovým vysoce mineralizovaným jílovým léčebným bahnům. Hygienicko-mikrobiologické údaje jezerní vody a bahna zkoumaných vzorků odpovídají normám pro léčebné vodní nádrže: titr koliformních bakterií je 10, titr perfringens je 0,1, množství mezofilních aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů (celkové

mikrobní číslo) je méně než 500 000, bacillus pynocyaneus nebyl zjištěn. Při kontrole radiologického stavu vodní nádrže nebylo zjištěno překročení přípustných limitů obsahu radionuklidů (radium – 226, uran – 238, tórium – 232) a těžkých kovů (protokol č. 32-04 VÚ jaderné fyziky TPU). Solanka z jezera Ostrovnoje podle mineralizace a základní skladby solí odpovídá léčebným minerálním vodám 7. balneologické skupiny (metodické nařízení MZ RF č. 2000/34) a zředěná může být doporučena pro vnější použití. Podle základních fyzikálně chemických a hygienicko-mikrobiologických ukazatelů dnové sedimenty z jezera Ostrovnoje odpovídají kriteriím léčebného bahna a jsou úspěšně využívány k léčebným účelům. Indikace pro pelotherapy (bahenní terapii): nemoci nervové soustavy, opěrné a pohybové soustavy, dýchacích orgánů, trávící soustavy, urologické, gynekologické, kožní onemocnění. Celkově s ohledem na všechny ukazatele a požadavky k nim (metodické nařízení č. 96/1996 „Požadavky k hornické hygienické ochraně nalezišť minerálních vod a léčebného bahna“, Moskva, 1997) zkoumané naleziště léčebného bahna z jezera Ostrovnoje patří k ekologicky čistým; ekologická situace je vyhovující a zásoby naleziště je možné využívat bez předchozí úpravy. Za účelem zachování kvality léčebných zdrojů jezera Ostrovnoje, zamezení jejich bakteriálnímu znečištění a předčasnému vyčerpání, se doporučuje vybudovat omezovací zařízení spolu s odpovídajícími směrovými ukazateli k nim a přesně dodržovat hygienické zóny I., II. a III. pásma podle licenční dohody o těžbě léčebného bahna na jezeře Ostrovnoje sanatoriem Krasnoozjorskij.

Vedoucí laboratoře přírodních zdrojů
N.K. Džabarova
T.M. Tronova
N.G. Klopotova